CUỘC SỐNG THÚ VỊ » Cục Bê tông mạnh mẽ!

Bạn ấy sinh ra từ hỗn hợp nhão nhoẹt của cát đá sỏi!
Bạn ấy phải trải qua sự nhào nặn khắc nghiệt!
Bạn ấy được tôi luyện trong mưa nắng bền bỉ!
Và…
Bạn ấy cứng rắn.
Bạn ấy làm nên những điều to lớn.
null

Cho dù bạn là ai, bạn xuất phát từ đâu. Điều đó không quan trọng bằng việc bạn sống như thế nào!
Hãy sống và lựa chọn làm nên điều khác biệt!

  • Like!
    1
minhduc Ham mê sáng tạo, thích tìm tòi và muốn được tự làm mọi thứ!
minhduc has written 55 awesome articles.

Comments:

Leave A Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>