CUỘC SỐNG THÚ VỊ » Vầng mặt trời ấm áp

Bạn ấy ở cách xa chúng ta rất rất nhiều! Cần lắp ráp một con tàu vũ trụ thật nhanh và bay rất là lâu mới tới được!
Nhưng mà bạn ấy vẫn sưởi ấm được cho chúng ta!
Bạn ấy ấm quá mức khiến cho một số thứ bị cháy và bốc hơi nữa kìa!
Nhưng mà bạn ấy là nguồn sống của muôn loài đó!
Bạn ấy làm được vì bạn ấy rất chi là to lớn và ấm áp!

Bài học rút ra ở đây là. Muốn giúp đỡ được càng nhiều người thì ta lại càng phải trở nên giỏi giang hơn, làm được nhiều điều to lớn và cao cả hơn.
Cám ơn bạn mặt trời vì bài học thú vị này!

  • Like!
    1
minhduc Ham mê sáng tạo, thích tìm tòi và muốn được tự làm mọi thứ!
minhduc has written 55 awesome articles.

Comments:

Comments are closed.