A-B-C-D-E-F-G-H-I » C – Cái gì vậy nhỉ?

Một túi tiền ư, hay là một túi bánh quy? Hay là một túi socola tiền xu!?

Không hiểu túi đó chứ CÁI GÌ thế nhỉ?

C- Cái gì?

  • Like!
    1
minhduc Ham mê sáng tạo, thích tìm tòi và muốn được tự làm mọi thứ!
minhduc has written 55 awesome articles.

Comments:

Leave A Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>