Từ đầy đủ » Ở đâu!

Cảnh vật hôm nay thật đẹp. Có một cái cây bé liu xiu trên đồng cỏ. Trên cái cây bé liu xiu đó có một quả cam to đùng đoàng. Canh cái cây bé liu xiu với quả cam to đùng đoàng lại có một ngôi nhà xinh đẹp.
Không hiểu đây là Ở ĐÂU nhỉ?
Ở đâu?

Cảnh vật hôm nay thật đẹp. Có một cái cây bé liu xiu trên đồng cỏ. Trên cái cây bé liu xiu đó có một quả cam to đùng đoàng. Canh cái cây bé liu xiu với quả cam to đùng đoàng lại có một ngôi nhà xinh đẹp. Không hiểu đây là Ở ĐÂU nhỉ?

0%

Nếu bạn chưa biết "Wordtoon - Thế giới chữ hình" là gì thì hãy vào đây để xem nhé!

Wordtoons – Thế giới của chữ và hình!

User Rating: Be the first one !
0
  • Like!
    2
minhduc Ham mê sáng tạo, thích tìm tòi và muốn được tự làm mọi thứ!
minhduc has written 55 awesome articles.

Comments:

One Comment

  1. I am a little Wolf 15/03/2014 at 7:10 pm - Reply

    Thầy ơi, thầy thêm nhiều mẫu chữ nữa đi ạ! Cả Grafity nữa thầy nhé!

Leave A Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>